Aqui trobareu una peça de 33 min que he escrit per guitarra elèctrica, guitarra preparada i self tape echo. Esta grabació plasma una investigació preliminaria que he conduït de juliol a decembre 2023.

« Self tape echo » és una expressió del meu amic Jordi Rabascall per denominar els echos de cinta que estic fabricant a partir de reproductors/grabadores de cinta antics (dels anys 60-80).

Aquest treball inicial d’investigació es bidireccional entre música i ciència. La música demana mil·lores tècniques o modificacions de les maquines. La ciència permet una nova expressió musical.

Aquesta feina s’ha realitzat amb el support del departament de cultura de la Generalitat de Catalunya